Incasso

De term incasso staat voor het innen van een vordering. Het wordt gebruikt in de betekenis van automatische incasso, waarbij je iemand toestemming geeft om het bedrag van je bankrekening af te schrijven. En het wordt gebruikt in de betekenis van een achterstallige betaling alsnog proberen te innen. De schuldeiser onderneemt hierbij vervolgstappen om het openstaande bedrag terug te vorderen. Bijvoorbeeld door het sturen van een laatste aanmaning of het sturen van een incassobrief.

 

We spreken over een minnelijke incasso als er nog geen gerechtelijke procedure is opgestart. In veel gevallen worden vordering alsnog voldaan in het minnelijke traject. Een gerechtelijke incasso start met het uitbrengen van een dagvaarding, deze wordt door een deurwaarder afgegeven. Hiermee wordt de niet betalende afnemer opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De rechter gaat de zaak beoordelen en komt tot een uitspraak, dit noemen we een vonnis. Op basis van een vonnis kunnen executiemaatregelen worden getroffen, zoals een beslaglegging.

 

Met het sturen van een laatste aanmaning, als onderdeel van het minnelijke traject, krijgt de afnemer nog eenmaal 14 dagen de tijd om de openstaande vordering te voldoen. En het is direct een waarschuwing dat daarna de vordering wordt verhoogd met de wettelijke incassokosten. Als ondernemer kun je deze laatste aanmaning versturen via ons platform www.onlineincasso.nl. In de meerderheid van de cases is dit een voldoende serieuze waarschuwing voor de afnemer om alsnog tot betaling over te gaan.

 

Het is verstandig om het incassotraject in de juiste stappen te doorlopen. Van betalingsherinnering en laatste aanmaning tot uiteindelijk de officiële incassobrief. Mocht de afnemer onverhoopt niet tot betaling overgaan, dan is het dossier op de juiste manier opgebouwd. En kan het dossier worden overgedragen aan de deurwaarder voor de gerechtelijke incasso.

© Copyright 2022 - 2023 | betaaltermijn.nl is een project van Animadverto Investments BV. KVK: 08117556