Wet betaaltermijn grootbedrijf
Met ingangsdatum 1 juli 2022 is er een nieuwe wet van kracht geworden inzake het hanteren van betaaltermijnen in het bedrijfsleven.

Lees meer

Ondernemers
Voor ondernemers is het van groot belang om te sturen op werkkapitaal. Dit bepaalt de financiële gezondheid van de onderneming, namelijk het hebben van voldoende liquiditeit om op korte termijn te voldoen aan verplichtingen.

Lees meer

Betaaltermijn
De betaaltermijn is de periode waarbinnen het verschuldigde bedrag moet worden voldaan door de afnemer. In de praktijk wordt veelal 30 dagen gehanteerd als betaaltermijn tussen ondernemingen.

Lees meer

Lees hier al onze blogartikelen

Wet betaaltermijn grootbedrijf
Met ingangsdatum 1 juli 2022 is er een nieuwe wet van kracht geworden inzake het hanteren van betaaltermijnen in het bedrijfsleven.

Lees meer

Waarom een kredietrapport aanvragen?
Is het wel verstandig om een grote bestelling te accepteren van een onbekend bedrijf? Kunnen ze dit wel financieren en gaan ze tijdig betalen?

Lees meer

Cashflow prognose
Om als onderneming goed te sturen op een positieve cashflow is het van belang om te werken met een cashflow prognose.

Lees meer

Incassotraject en de rol van de deurwaarder
De deurwaarder is een belangrijke speler in het gerechtelijke incassotraject. Deze professionele partij is verantwoordelijk voor het innen van geldbedragen die nog niet zijn voldaan door een debiteur.

Lees meer

Het risico op wanbetaling beperken
Wanbetaling is het niet nakomen van een financiële verplichting. Dit houdt in dat iemand (de debiteur) niet op tijd betaalt wat hij verschuldigd is aan een andere partij (de crediteur).

Lees meer

© Copyright 2022 - 2022 | betaaltermijn.nl is een project van Animadverto Investments BV. KVK: 08117556